Το πρόγραμμα θα διεξάγεται ένα Σάββατο τον μήνα και το πρόγραμμα θα δοθεί προσεχώς

 

Σε περίπτωση που υπάρξουν περισσότερες συμμετοχές, θα δημιουργηθεί ένα ακόμη τμήμα, το οποίο θα διεξάγεται την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα.

 

Κόστος προγράμματος 360€ + Φ.Π.Α.
Προκαταβολή 80€ και 8 Μηνιαίες δόσεις των 35€

 

Για πληροφορίες
ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ. Τηλ.: 215 5151681 Κιν.: 6936 504508

 

Ενότητες Προγράμματος

 

*Ορισμός Εξελικτικής Ψυχολογίας.

 

Μέθοδοι έρευνας.
Μέθοδοι συλλογής δεδομένων.
Κατευθύνσεις στην Εξελικτική Ψυχολογία
Α) Συμπεριφοριστική κατεύθυνση.
Β) Ψυχαναλυτική κατεύθυνση.
Γ) Βιο- κοινωνική θεωρία E. Erikson.
Δ) Γνωστική- γενετική κατεύθυνση J. Piaget.

 

*Προγεννητική περίοδος

 

Γονιμοποίηση
Ανωμαλίες κατά τη σύλληψη
Τι καθορίζεται κατά τη σύλληψη
Συμπεριφορά εμβρύου ανά τρίμηνο κύησης.
Ψυχολογικές αντιδράσεις της μητέρας κατά την κύηση.
Ψυχολογικές αντιδράσεις του πατέρα.
Τοκετός- κίνδυνοι κατά τον τοκετό.

 

*Bρεφική ηλικία:

 

Διαστάσεις σώματος
Αισθητηριακές λειτουργίες
Αντανακλαστικά
Συναισθήματα
Ιδιοσυγκρασία βρέφους
Φυλογενετικές κινητικές δεξιότητες
Γνωστική ανάπτυξη κατά τη βρεφική ηλικία
Μονιμότητα αντικειμένου
Παιχνίδι
Κρίσιμες περίοδοι ανάπτυξης
Προσκόλληση (Attachment)- Συμπεριφορά ενηλίκων που διευκολύνει την προσκόλληση
Χαμόγελο βρέφους
Γλωσσική ανάπτυξη
Άγχος αποχωρισμού

 

*Προσχολική- Νηπιακή Ηλικία

 

Διαστάσεις σώματος
Ψυχοκινητική ανάπτυξη
Πλευρίωση
Ατυχήματα
Νοητική ανάπτυξη νηπίου
Αξιολόγηση νοημοσύνης νηπίου
Γλωσσική ανάπτυξη
Σχέση γλώσσας- νόησης
Περιβάλλον και γνωστική ανάπτυξη
Διαφοροποίηση του ρόλου του φύλου
Παιδικό παιχνίδι
Επιθετικότητα
Παιδικοί φόβοι- Γονείς και διαχείριση των φόβων των παιδιών τους

 

*Σχολική Ηλικία

 

Διαστάσεις σώματος
Ψυχοκινητική ανάπτυξη
Ασθένειες
Νοητική ανάπτυξη
Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη (δημοφιλή παιδιά)
Παιδική φιλία
Δυσκολίες προσαρμογής στο σχολείο
Σχολική φοβία
Πότε ένα σύμπτωμα θεωρείται σοβαρό
Λειτουργίες που επιτελεί η οικογένεια
Μέγεθος της οικογένειας
Επίδραση του μορφωτικο- οικονομικού επιπέδου στην ανάπτυξη του παιδιού
Ο ρόλος του πατέρα στην ανάπτυξη του παιδιού.
Παιδί και Στρες

 

*Εφηβική Ηλικία

 

Εφηβεία/ Ήβη
Πρωτεύοντα/ Δευτερεύοντα γνωρίσματα ήβης
Βιοσωματική ανάπτυξη
Κίνδυνοι για την ανάπτυξη και την υγεία του εφήβου
Συνήθεις ψυχολογικές αντιδράσεις εφήβων
Ταυτότητα του Εγώ
Γλωσσική ανάπτυξη
Σεξουαλική δραστηριότητα
Κίνδυνοι κατά την εφηβεία
Διατροφικές διαταραχές
Το Στρες στην Εφηβεία