Γεια σου είμαι ο Σπύρος Μπάνος, εισηγητής του προγράμματος: Coaching Practitioner με πιστοποίηση

 

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί βάση των παγκόσμιων ικανοτήτων και δεοντολογίας Coaching.

 

Είναι ένα πρόγραμμα 50 ωρών που θα σου δώσει την ευκαιρία να το χρησιμοποιήσεις τόσο για την προσωπική σου όσο και για την επαγγελματική σου εξέλιξη.

 

Ο βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να σε εκπαιδεύσει με τεχνικές και βιωματικές ασκήσεις που θα σε οδηγήσουν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων της επικοινωνίας και της αυτογνωσίας.

 

Με μεγάλη μου χαρά σε καλωσορίζω στο πρόγραμμα και σου εύχομαι να έχεις μια συναρπαστική εμπειρία γεμάτη νόημα.

 

Πλαίσιο δεξιοτήτων

 

Σύμφωνα με το Association for Coaching, όλοι οι επαγγελματίες Coaches θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένη εκπαίδευση και δεξιότητες.

Σε ότι αφορά τις ικανότητες – δεξιότητες (competences), οι Coaches θα πρέπει να:

 1. Είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τις ηθικές, νομικές και επαγγελματικές αρχές του Coaching
 2. Καθορίζουν την coaching συμφωνία και τα αποτελέσματα της
 3. Δημιουργούν σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη
 4. Αυτό-αναπτύσσονται και να εξελίσσουν την coaching παρουσία τους
 5. Επικοινωνούν αποτελεσματικά
 6. Αναπτύσσουν γνώση, αντίληψη και αυτό-γνωσία (για τον πελάτη)
 7. Σχεδιάζουν στρατηγικές και ενέργειες
 8. Διατηρούν ρυθμούς προόδου και αξιολόγησης
 9. Εξελίσσονται συνεχώς επαγγελματικά στους τομείς του Coaching
 10. Το Ελληνικό νομικό και επαγγελματικό πλαίσιο για την εξάσκηση του Coaching
 11. Η σημασία της παρακολούθησης και της ανάπτυξης όλων των ικανοτήτων Coaching
 12. Διαδικασία, Coaching , μοντέλα και τεχνικές
 13. Καθιέρωση στόχων Coaching και προσέγγιση για την επίτευξή τους
 14. Συμφωνία Coaching (αποτελέσματα, εμπιστευτικότητα, διάρκεια, συχνότητα, τοποθεσία)
 15. Ρόλοι, ευθύνες και όρια

 

Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης θα διδαχθούν

 

Μοντέλα Coaching

  • Βασικό
  • GROW
  • Gestalt

Τεχνικές Coaching

  • Ακρόαση
  • Ερωτήσεις
  • Επικοινωνία
  • Αντανάκλαση
  • Ανατροφοδότηση
  • Αυτοπεποίθηση
  • Αυτογνωσία
  • Δημιουργικότητα

Δομή Προγράμματος

  • Παρουσιάσεις
  • Σημειώσεις
  • Ενημερωτικά φυλλάδια
  • Ατομικές ασκήσεις
  • Ομαδικές ασκήσεις
  • Συνεδρίες
  • Εκπαιδευτικά αρχεία
  • Βιβλιογραφία
  • Πρακτική

 

Ικανότητες Coaching του προγράμματος Certificate ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ

 

Επικοινωνία

 • Αποτελεσματική ακρόαση, διαφοροποιεί τι είπε και τι άφησε άγνωστο ο άλλος
 • Με ανοικτό τρόπο, αντιμετωπίζοντας δύσκολες συνομιλίες,
 • Εύκολη γλώσσα που οδηγεί σε συμφωνημένα αποτελέσματα
 • Χρησιμοποιώντας τον εαυτό σας για να δώσετε ανατροφοδότηση για την εξέλιξη
 • Επικοινωνεί με σαφήνεια, αυτοπεποίθηση και αξιοπιστία
 • Επικέντρωση στα αποτελέσματα – Παρεμβάσεις, μεγιστοποιώντας την απόδοση.
 • Ευθυγραμμίση με τις προσωπικές αξίες, με σεβασμό στις αξίες των άλλων
 • Ευαισθητοποίηση και Διορατικότητα
 • Ερωτήσεις που περιέχουν προκλήσεις στις παραδοχές των άλλων για να αποκτούν νέες ιδέες, και να αυξάνουν την αυτογνωσία
 • Διευρύνουν τις αντιλήψεις και διεγείρουν νέες δυνατότητες
 • Υποστήριξη επιλογών για την επίτευξη συμφωνημένου αποτελέσματος
 • Παρέχει παρατηρήσεις βάση ανατροφοδότησης και αφήνει τον άλλο ελεύθερο για να ενεργεί ή να μην ενεργεί σχετικά με την ανατροφοδότηση
 • Χρήση του εαυτού του για την ανάπτυξη της αυτογνωσίας των άλλων, προσφέροντας ανατροφοδότηση στο “εδώ και τώρα”

 

 

Σχεδιασμός στρατηγικών και δράσεων

 • Υποστηρίξτε τον άλλο για να δημιουργήσετε στρατηγικές στόχων
 • Εμπνέει τον άλλο προς την αυτοεκπαίδευση
 • Υπευθυνότητα σχετικά με τις ενέργειες και τις δεσμεύσεις
 • Ενθαρρύνει τον άλλο να αναζητήσει υποστήριξη για την επίτευξη των στόχων του
 • Υποστηρίξτε τον άλλο για νέους τρόπους συμπεριφοράς
 • Διατηρεί προσέγγιση εστιασμένη στο αποτέλεσμα
 • Ισχυρή ερώτηση, κινεί τον πελάτη προς το στόχο
 • Ελέγχει και προκαλεί την πρόοδο του άλλου
 • Αποθαρρύνει την εξάρτηση από τον Coach, αναπτύσσει την ικανότητα των άλλων να γίνουν coach του εαυτού τους
 • Ελέγχει την πειθαρχία των άλλων να εφαρμόσουν το Coaching
 • Μέτρα την αποτελεσματικότητα του coaching

 

 

Συνεχής ανάπτυξη Coach

 • Προβληματισμός coach για την ανατροφοδότηση προς τους άλλους και για την συνεχή του εξέλιξη
 • Hμερολόγιο αντανάκλασης
 • Συμμετέχει σε εποπτεία για να προβληματιστεί και να βελτιώσει την πρακτική του

 

 

Η Ιστορία του Coaching

 

Το coaching αρχικά εκφράστηκε την δεκαετία του ‘70 μέσα από τους sports coach, ήταν οι πρώτοι που θεμελίωσαν μεθόδους που οδηγούν στο μέγιστο αποτέλεσμα και στην απελευθέρωση δυναμικού για να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή των αθλητών.

 

Στην δεκαετία του 90 το επάγγελμα του coach άρχισε να εμφανίζεται στον χώρο των επιχειρήσεων, χώρο εξίσου ανταγωνιστικό με τον αθλητικό, το Executive coaching πρωτοεμφανίστηκε στις ΗΠΑ και Αγγλία, σαν βασικό στόχο είχε την εξέλιξη συγκεκριμένων ικανοτήτων σε στελέχη και ομάδες με στόχο την επιτυχία στον στίβο των επιχειρήσεων.

 

Τα τελευταία χρόνια το coaching αναπτύχθηκε ιδιαίτερα και για αυτό τον λόγο δημιουργήθηκαν ανεξάρτητοι οργανισμοί coaching πρώτα στις ΗΠΑ (ICF) και αργότερα στην Ευρώπη (AfC) με κοινό κώδικα Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής

 

Το coaching συνδυάζει γνώσεις και δεξιότητες από διαφορετικούς χώρους, ψυχολογία, ψυχοθεραπεία, κοινωνιολογία, φιλοσοφία, νεύρο – γλωσσικός προγραμματισμός (NLP), προσωπική ανάπτυξη, οργανωσιακή και επιχειρηματική ψυχολογία, και θεωρίες ηγεσίας.

Το coaching σήμερα εφαρμόζεται σε πολλούς τομείς ενδεικτικά έχουμε: Executive Coaching, Life Coaching, Health – Sports Coaching και άλλα.
Υπάρχουν Διδακτορικά, MBA και πτυχία Coaching από πανεπιστήμια και Business Schools

 

Εκπαιδευτής Σπύρος Μπάνος

 

Γεννήθηκα στην Αθήνα, τελείωσα το Γενικό Λύκειο και στην συνέχεια πήγα για σπουδές Management στην Αγγλία (Bournemouth College, Buckinghamshire College, South Bank University)

 

Στην Ελλάδα εργάστηκα σε Ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες σε τμήματα πωλήσεων, customer service και εκπαίδευσης (ADT, Alcon, L’Oreal, Cegedim Hellas, εκπαιδευτής σε παραπάνω από 1000 στελέχη επιχειρήσεων με 10.000 ώρες ενεργητικό)

 

Πραγματοποίησα στο New York College στην Αθήνα το πρόγραμμα MBA (IUKB University)

 

Πραγματοποίησα στο Λονδίνο και στην Αθήνα προγράμματα Life Coaching, Executive Coaching, NLP, Gestalt, Mindfulness (Καποδιστριακό, Association for Coaching, IMPACT, Land Mark, Base Training)
Από το 2012 είμαι πιστοποιημένος Coach (παγκόσμιο οργανισμό Association for Coaching) και συνεργάζομαι με εταιρίες, ομάδες και ατομικά (5000 ώρες ενεργητικό).

Το 2015 έγινα οργανωτικό μέλος του Association for Coaching και Διευθυντής Εκπαίδευσης στο πρόγραμμα Coaching AACT-Accredited Award in Coach Training-Association for Coaching.