215-5151681

Καθημερινά 10:00 - 21:30

Η εκπαίδευση θα έχει διάρκεια 50 διδακτικές ώρες (με δυνατότητα διαδικτυακής εκπαίδευσης). Το πρόγραμμα στηρίζεται στα παγκόσμια πρότυπα Coaching

Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης θα διδαχθούν

 • Μοντέλα Coaching
  • Βασικό
  • GROW
  • Gestalt
 • Τεχνικές Coaching
  • Ακρόαση
  • Ερωτήσεις
  • Επικοινωνία
  • Αντανάκλαση
  • Ανατροφοδότηση
  • Αυτοπεποίθηση
  • Αυτογνωσία
  • Δημιουργικότητα
 • Δομή Προγράμματος
  • Παρουσιάσεις
  • Σημειώσεις
  • Ενημερωτικά φυλλάδια
  • Ατομικές ασκήσεις
  • Ομαδικές ασκήσεις
  • Συνεδρίες
  • Εκπαιδευτικά αρχεία
  • Βιβλιογραφία
  • Πρακτική