215 -5151681

Καθημερινά 10:00 - 21:30

Τα Σεμιναρια του ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ

Jan 16
Σεμινάριο με θέμα: Μαθησιακές δυσκολίες – Δυσλεξία
ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ. - Λεωφόρος Κηφισίας 38 Αμπελόκηποι
Jan 08
Δωρεάν Διάγνωση Μαθησιακών Δυσκολιών!
ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ. - Λεωφόρος Κηφισίας 38 Αμπελόκηποι
Jan 16
Σεμινάριο με θέμα: Διάσπαση προσοχής
ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ. - Λεωφόρος Κηφισίας 38 Αμπελόκηποι
Jan 19
Εκπαίδευση στη Θεραπευτική Ύπνωση – Level 1
ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ. - Λεωφόρος Κηφισίας 38 Αμπελόκηποι
Jan 18
Θεραπεύοντας το εσωτερικό μας παιδί (μέρος1ο και 2ο)
ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ. - Λεωφόρος Κηφισίας 38 Αμπελόκηποι
Jan 22
Δωρεάν Ομιλια με θέμα: Ελληνικά Βότανα
ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ. - Λεωφόρος Κηφισίας 38 Αμπελόκηποι
Jan 25
Σεμινάριο με θέμα: Αυτισμός και Τεχνικές Παρέμβασης
ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ. - Λεωφόρος Κηφισίας 38 Αμπελόκηποι

Τα Σεμιναρια του ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ

Jan 16
Σεμινάριο με θέμα: Μαθησιακές δυσκολίες – Δυσλεξία
ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ. - Λεωφόρος Κηφισίας 38 Αμπελόκηποι
Jan 08
Δωρεάν Διάγνωση Μαθησιακών Δυσκολιών!
ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ. - Λεωφόρος Κηφισίας 38 Αμπελόκηποι
Jan 16
Σεμινάριο με θέμα: Διάσπαση προσοχής
ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ. - Λεωφόρος Κηφισίας 38 Αμπελόκηποι
Jan 19
Εκπαίδευση στη Θεραπευτική Ύπνωση – Level 1
ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ. - Λεωφόρος Κηφισίας 38 Αμπελόκηποι
Jan 18
Θεραπεύοντας το εσωτερικό μας παιδί (μέρος1ο και 2ο)
ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ. - Λεωφόρος Κηφισίας 38 Αμπελόκηποι