ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΛΙΔΕΛΗΣ

 

Κλινικός Ψυχολόγος

Ο Δημήτρης Μαλιδέλης είναι Κλινικός Ψυχολόγος, MSc Κοινωνικής
Ψυχιατρικής, Ψυχαναλυτής, μέλος της Ελληνικής και της Διεθνούς
Ψυχαναλυτικής Εταιρείας.

 

Από 1988 έχει διατελέσει Ψυχολόγος, στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου του Ψ.Ν.Α., επόπτης Ψυχολόγος σε διάφορα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα ψυχολογίας ελληνικών και ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, επόπτης σε μονάδες Ψυχικής Υγείας, εισηγητής σε εκπαιδευτικά προγράμματα νοσοκομειακών μονάδων.

 

Έχει μεταφράσει και επιμεληθεί διάφορα βιβλία ψυχανάλυσης και έχει
μεγάλο αριθμό ανακοινώσεων σε ψυχιατρικά, ψυχολογικά και ψυχαναλυτικά
συνέδρια.

 

Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και ευρωπαϊκά ψυχολογικά και ψυχαναλυτικά περιοδικά.